ساباط طرح و نقش 2019-01-12T20:29:44-01:00

شرکت ساباط طرح و نقش

زمینه فعالیت:

  • طراحی و مدیریت اجرای دکوراسیون داخلی

  • طراحی ، نظارت و مدیریت اجرای نما

  • طراحی ، نظارت و مدیریت اجرای غرفه های نمایشگاهی

  • طراحی ، نظارت و مدیریت اجرای محوطه سازی و فضای سبز

  • طراحی ، نظارت و مدیریت اجرای پروژه های مسکونی ، تجاری ، اداری ، رستوران ، هتل ، کلینیک و غیره.